Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
ç)Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılması işlemlerini yürütmek
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bursları ile yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerini ve ödemelerini gerçekleştirmek
e) Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamındaki faaliyetleri yürütmek,
f) İdari Personelin hizmetiçi eğitim programlarını yürütmek ve gerekli ödemeleri yapmak,
g)  Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanları ve Rektör Koruma memurları ile
Rektörlüğe bağlı araştırma merkezlerinde görevli akademik ve idari personel görevlendirme belgelerinin hazırlanması ve onaylarının alınması
h) Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen benzer görevleri yapmak.